Responsive image

Enerji Verimliliği Proje DestekleriVERİMLİLİK ARTTIRICI PROJELERİN DESTEKLENMESİ

Enerji etüt-proje çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan projeler, Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) olarak adlandırılır. Verimlilik Arttırıcı Projeler’e Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından proje başına destek ödenek sağlanmaktadır. Katma Değer Vergisi hariç, toplam bedeli en fazla beş milyon Türk Lirası ve geri ödeme süresi beş yıldan az olan projeleri aday projeler olarak belirlenir. Desteklerden faydalanmak isteyen endüstriyel işletmelerin TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi- Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olunması istenir. Projelerin desteklenmesini isteyen endüstriyel işletmeler, Genel Müdürlük tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketlerine hazırlattıkları projelerini her yıl Ocak ayı içinde Genel Müdürlüğe sunar. Sunulan projeler komisyon tarafından incelenir ve uygun bulunan aday projeler yerinde inceleme yapılarak değerlendirmeye alınır. Bu destekten faydalanmak isteyen işletmeler için proje ölçümleri, hesaplamaları ve başvuru dosyalarının hazırlanması tarafımızdan hazırlanmakta ve bu konuda danışmalık hizmeti verilmektedir.

GÖNÜLLÜ ANLAŞMA UYGULAMALARI,

Herhangi bir endüstriyel işletmenin üç yıl içerisinde enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az %10 azaltmayı taahhüt ettiği anlaşmadır. Her yıl Ekim ayında başvuran ENDÜSTRİYEL İŞLETMENİN TS ISO 50001 belgesine sahip olması, Genel Müdürlük ile gönüllü anlaşma yapmaya hak kazanan ve taahhüdünü yerine getiren işletmenin, bir milyon TL’yi geçmemek kaydıyla, anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin yüzde otuzu karşılanır. Referans olarak anlaşma yapılan yıla ait enerji yoğunluğu alınır, buna göre her yıl gerçekleşen farkların aritmetik ortalaması esas alınır.

Card image cap

DETAYLI İNCELE

Enerji Verimliliği Laboratuvarı


S&Q MART Türkiye'de, Elektrik işleri Etüd idaresi tarafından onaylı Enerji Verimliliği Laboratuvarı olan ilk EVD...

Detaylı İncele
Card image cap

DETAYLI İNCELE

Enerji Etüdü


Enerji etüdü, tesislerde enerjinin nerede, ne kadar, ne şekilde kullanıldığını ve enerji tasarruf

Detaylı İncele
Card image cap

DETAYLI İNCELE

Enerji Yönetim Sistemi


Enerji yönetimi konusunda hedef ve öncelikleri tanımlayan bir enerji politikasının oluşturulması enerji

Detaylı İncele
Card image cap

DETAYLI İNCELE

Enerji Kimlik Belgesi (EKB)


Enerji Kimlik Belgesi binaların ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su ve aydınlatma için yıllık ne kadar enerji

Detaylı İncele
Card image cap

DETAYLI İNCELE

Enerji Verimliliği Çözümleri


Enerji verimliliği; binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşmesine...

Detaylı İncele
Card image cap

DETAYLI İNCELE

Enerji Verimliliği Ölçümleri


S&Q MART sahip olduğu geniş ekipman parkı ile, Enerji Verimliliği çalışmalarında, ulusal ve/veya uluslararası ölçüm sistemine...

Detaylı İncele