Responsive image


ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)

Enerji Kimlik Belgesi binaların ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su ve aydınlatma için yıllık ne kadar enerji harcandığını göstermesinin yanı sıra, binalarda karbon salınım sınıfını ve varsa yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını da gösterir. Enerji Kimlik Belgesi (EKB), sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürüten binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, seralar, atölyeler, münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar dışında ki tüm binaları kapsamaktadır.

Binaların Enerji Performansının Belirlenmesi

 • Binalarda konfor koşullarının oluşturulması için gerekli olan minimum enerji ihtiyacını,
 • Bu konfor koşullarının oluşturulması için binanın ne kadar enerji tüketeceğine dair sınıflandırmayı,
 • Enerji tüketiminin hangi oranda yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını,
 • Binanın ve içerisinde kullanılan cihazların işletilmesiyle çevreye ne kadar CO2 gazı salımı yaydığı,
 • Binanın yalıtım özelliklerini,
 • Isıtma, soğutma, havalandırma ve sıhhi sıcak su sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri gösterir.
 • Binanın enerji sınıflandırması A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre yapılır. A en verimli, G ise en verimsiz enerji sınıfını gösterir.
 • Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.


 • Responsive image
  Responsive image
  Enerji Kimlik Belgesi Hazırlamak İçin Gerekli Dokümanlar:

  Binanın Mimari, Elektrik, Mekanik, Isı Yalıtımı ve varsa Tadilat Projesi gerekmektedir. Ayrıca mevcut bina ziyaret edilerek proje uygunluk kontrolleri yapılır, ölçümler ve incelemeler yapılarak gerekli bilgiler alınır.

  Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.

  Binaların Enerji Performansı Nasıl Belirlenir? Yapılan ölçüm ve tetkikler sonucunda aşağıdaki değerlendirmeler yapılır:

 • Binanın m2 başına düşen yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi,
 • Bu değere göre C02 salınımının hesaplanması,
 • Bu değerlerin, referans bir binanın değerleri ile kıyaslanması,
 • Kıyaslama sonucuna göre binanın A-G arası bir enerji sınıfına yerleştirilmesi


 • Enerji sınıflandırması A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre yapılır. A en verimli, G ise en verimsiz enerji sınıfını gösterir.
  Enerji Kimlik Belgesi için Gerekli Dokümanlar:

  Yapılan ölçüm ve tetkikler sonucunda aşağıdaki değerlendirmeler yapılır:
 • Bina Genel Bilgileri,
 • Mimari Proje,
 • Elektrik Projesi, Mekanik Tesisat Projesi,
  Isı Yalıtım Raporu.

  Bina Enerji Performansı Yazılımı (BEP-TR-II) nedir?

  Elde edilen bilgiler ve projeler ile EKB Uzmanı BEP-TR yazılımı vasıtasıyla gerekli hesaplamaları yaparak Enerji Kimlik Belgesini üretir. BEP-TR, Enerji Kimlik Belgesinin düzenlenmesi için kullanılan ve Bakanlık internet adresinden erişim sağlanan yazılım programıdır.

  5627 sayılı ‘Enerji Verimliliği Kanunu’ ve buna bağlı çıkartılan ‘Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ ne göre, 01.01.2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış tüm binalar mevcut bina olarak adlandırılır ve bu binalar 2020 yılı Ocak ayına kadar Enerji Kimlik Belgelerini almak zorundadırlar.


  Card image cap

  DETAYLI İNCELE

  Enerji Verimliliği Laboratuvarı


  S&Q MART Türkiye'de, Elektrik işleri Etüd idaresi tarafından onaylı Enerji Verimliliği Laboratuvarı olan ilk EVD...

  Detaylı İncele
  Card image cap

  DETAYLI İNCELE

  Enerji Verimliliği Çözümleri


  Enerji verimliliği; binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşmesine...

  Detaylı İncele
  Card image cap

  DETAYLI İNCELE

  Enerji Verimliliği Ölçümleri


  S&Q MART sahip olduğu geniş ekipman parkı ile, Enerji Verimliliği çalışmalarında, ulusal ve/veya uluslararası ölçüm sistemine...

  Detaylı İncele
  Card image cap

  DETAYLI İNCELE

  Enerji Etüdü


  Enerji etüdü, tesislerde enerjinin nerede, ne kadar, ne şekilde kullanıldığını ve enerji tasarruf

  Detaylı İncele
  Card image cap

  DETAYLI İNCELE

  Enerji Yönetim Sistemi


  Enerji yönetimi konusunda hedef ve öncelikleri tanımlayan bir enerji politikasının oluşturulması enerji

  Detaylı İncele
  Card image cap

  DETAYLI İNCELE

  Enerji Verimliliği Proje Destekleri


  Enerji etüt-proje çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması

  Detaylı İncele