Responsive image


Enerji Verimliliği ÇözümleriENERJİ VERİMLİLİĞİ NEDİR?

Enerji verimliliği; binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşmesine yol açmadan, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden enerji tüketiminin azaltılması, daha az enerji ile aynı faydanın sağlanmasıdır. Enerji verimliliği; gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarını önlemek, çeşitli atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebinin azaltılması, daha verimli enerji kaynakları, gelişmiş endüstriyel süreçler, enerji geri kazanımları gibi etkinliği artırıcı önlemlerin bütünüdür.

NİÇİN ENERJİYİ VERİMLİ KULLANMALIYIZ?

 • En önemli enerji kaynağı olan petrol ve kömür gibi fosil yakıtlar hızla tükeniyor,
 • Enerji üretim ve tüketim süreçlerinde ortaya çıkan sera gazı emisyonları küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli nedenleri arasındadır,
 • Kullandığımız enerjinin %70'ini yurtdışından döviz ödeyerek satın alıyoruz,
 • Enerji faturalarımızı düşürmek, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak için enerjiyi verimli kullanmamız gerekir.


 • SANAYİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDLERİ

  Enerjinin %30 dan fazlası sanayide tüketilmektedir. Sanayi tesislerinde uygulanacak enerji verimliliği etütleri ile elde edilecek tasarruflar bu tesislerde yıllık işletim maliyetlerinin ciddi oranda azaltılmasını sağlamaktadır. Sanayi tesislerinde enerjinin en çok harcandığı, kayıp ve kaçakların en çok yaşandığı birimlerin detaylı incelenmesi, gerekli ölçme, değerlendirme, raporlamaların yapılarak enerji tasarruf potansiyellerinin çıkarılması ve bu potansiyellerin geri kazanılmasına yönelik önlemleri ölçüm, hesap ve piyasa araştırmaları ile belirlenerek sunulması, sanayide enerji etüd çalışmalarının temelini oluşturur:

 • Kazanlarda Enerji Verimliliği
 • Yakma Sistemlerinde yanma kontrolü, yakıtın verimli yakılması
 • Buhar Sistemlerinde Enerji Verimliliği
 • Endüstriyel Fırınlarda Enerji Verimliliği
 • Atık Isı Geri Kazanımı
 • Isıtma, Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği
 • Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği
 • Sıcak ve Soğuk Dağıtım Hatlarının Yalıtımı
 • Elektrik Tüketiminde Kayıpların Önlenmesi
 • Elektrik Motorlarında Enerji Verimliliği
 • Reaktif Güç Kompanzasyonu
 • Aydınlatma Tesisatlarında Enerji Verimliliği
 • Enerji Ölçme ve izleme
 • Otomatik Kontrol Uygulamaları


 • VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELER (VAP)

  Endüstriyel işletmelerde ve binalarda; enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması İçin hazırlanan projeler Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir.

  VAP projelerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından %30 düzeyinde hibe destek sağlanmaktadır. Bu destekten faydalanmak için gereken başvuru dosyaları tarafımızdan hazırlanmaktadır. Her yıl Ocak ayında yapılan başvurular, Verimlilik Artırıcı Proje değerlendirme komisyonunu tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme süreci de tarafımızdan takip edilir.

  VAP FİNANSMAN DESTEĞİ

  Yatırım için gerekli olan proje finansmanı, anlaşmalı olduğumuz bankalar aracılığı ile temin edilebilmektedir.

  Bu modelde endüstriyel kuruluşlar “Verimlilik Arttırıcı Projelerini öz kaynak ayırmadan ve nakit akış dengesini bozmadan anlaşmalı finans kuruluşları vasıtasıyla sağlayabilmektedirler.

  ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

  “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik”e göre Enerji Yöneticisi görevlendirmekle veya enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü endüstriyel işletmelerdeki, organize sanayi bölgelerindeki ve binalardaki enerji yönetimi sistemleri, TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi- Kullanım Kılavuzu ve şartlar Standardına uygunlukları istenmektedir.

  01.01.2014 tarihinden itibaren, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Hibe Desteklerinden veya Gönüllü Anlaşmalar Hibe Desteklerinden yararlanmak isteyen işletmeler, mutlaka ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardı'na uygun bir sistemin kurulu olması istenecektir.

  S&O MART, işletmelerin ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemlerinin belgelendirilmesi konusunda hizmet vermektedir.

  ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi çerçevesinde yapılan tüm destek çalışmaları, enerji maliyetlerini ve sera gazı emisyonlarını düşürme esaslıdır. Etkili bir Enerji Yönetimi ile sistemleri ve prosedürleri belirleyerek sistematiğin kurulmasına ve belgelendirilmesine yardımcı olmaktayız.

  Card image cap

  DETAYLI İNCELE

  Enerji Verimliliği Laboratuvarı


  S&Q MART Türkiye'de, Elektrik işleri Etüd idaresi tarafından onaylı Enerji Verimliliği Laboratuvarı olan ilk EVD...

  Detaylı İncele

  Card image cap

  DETAYLI İNCELE

  Enerji Kimlik Belgesi (EKB)


  Enerji Kimlik Belgesi binaların ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su ve aydınlatma için yıllık ne kadar enerji

  Detaylı İncele
  Card image cap

  DETAYLI İNCELE

  Enerji Yönetim Sistemi


  Enerji yönetimi konusunda hedef ve öncelikleri tanımlayan bir enerji politikasının oluşturulması enerji

  Detaylı İncele
  Card image cap

  DETAYLI İNCELE

  Enerji Etüdü


  Enerji etüdü, tesislerde enerjinin nerede, ne kadar, ne şekilde kullanıldığını ve enerji tasarruf

  Detaylı İncele
  Card image cap

  DETAYLI İNCELE

  Enerji Verimliliği Proje Destekleri


  Enerji etüt-proje çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması

  Detaylı İncele
  Card image cap

  DETAYLI İNCELE

  Enerji Verimliliği Ölçümleri


  S&Q MART sahip olduğu geniş ekipman parkı ile, Enerji Verimliliği çalışmalarında, ulusal ve/veya uluslararası ölçüm sistemine...

  Detaylı İncele